Leidinggeven met Veerkracht: Positieve sturing in dynamische tijden

In deze snel veranderende zakelijke omgeving is veerkracht cruciaal. Leidinggevenden spelen een essentiële rol bij het stimuleren van veerkracht binnen teams. In eerdere blogs hebben we de basisprincipes zoals 'ownership', loyaliteit en motivatie besproken. Deze onderwerpen vormen een solide basis en zijn van belang bij het streven naar een veerkrachtig team.

Nu gaan we dieper in op strategieën om veerkracht effectief toe te passen.


1. Omarm verandering als een bron van groei:Omarm verandering

Everything starts at the top... Leiders die verandering omarmen als een kans voor groei, leggen de basis voor een cultuur waarin teamleden worden aangemoedigd om zichzelf uit te dagen en te ontwikkelen. Deze mentaliteit begint op dagelijkse basis, waar uitdagingen niet worden ontweken, maar juist creatief worden benaderd. Er heerst een cultuur van probleemoplossend denken.

Workshops over veranderingsmanagement en brainstormsessies bevorderen een probleemoplossende mentaliteit. Een "Wall of Growth" deelt successen, stimuleert betrokkenheid en motiveert teamgroei.

2. Open communicatie als hoeksteen van verbondenheid:

Communicatie is vaak een struikelblok binnen organisaties. Open communicatie, hoewel uitdagend, is cruciaal voor een diepgaande verbondenheid binnen teams en met de organisatie.  

Leiders spelen een cruciale rol in het bevorderen van effectieve communicatie door een actieve rol te spelen in het faciliteren en structureren ervan. Eenvoudige stappen omvatten het regelmatig uitnodigen van teamleden voor persoonlijke gesprekken, niet alleen gericht op taken, maar ook op hun welzijn, uitdagingen, oplossingen, en kansen. Een digitaal platform kan ook worden geïntroduceerd als een virtuele ontmoetingsplaats voor het delen van successen en erkenning van individuele bijdragen. Deze benaderingen bevorderen niet alleen een positieve sfeer, maar benadrukken ook het belang van samenwerking en waardering voor elke schakel in het team. 

Verbinding door communicatie

3. Stimuleer innovatief denken:

Leiders kunnen innovatief denken bevorderen door ruimte te bieden voor creativiteit, bijvoorbeeld via een Innovatie Challenge of hackathon. Een virtueel ideeënbord faciliteert gestructureerde ideeënverzameling. Het actief omarmen van diversiteit in het team stimuleert een breder scala aan ideeën.

Daarnaast is het cruciaal om diversiteit in het team te stimuleren, omdat verschillende perspectieven en ervaringen kunnen leiden tot een breder scala aan ideeën. Door actief diversiteit te omarmen in achtergronden, werk ervaring, sectoren, competenties,... kunnen leiders een omgeving creëren waarin teamleden worden uitgedaagd om buiten hun eigen denkkaders te treden, wat kan leiden tot verrijkte ideeën en innovatieve benaderingen.

4. Welzijn team als prioriteit:

In de vorige blogs hebben we ook al eens gesproken over het belang van de verschillende leiderschapsstijlen en het efficiënt inzetten van deze leiderschapsrollen. Tijdens uitdagende tijden is de balans in deze rollen des te crucialer. Een sterk veerkrachtig team die weerbaar is, dagelijks nieuwe uitdagingen 'full force' durft aan te pakken, innovatief meedenkt en telkens weer die energie kan bovenhalen om positief te blijven en oplossingsgericht te denken, hebben een leidinggevende nodig die al deze zaken blijft aansporen, maar ook zijn 'coachend leiderschapsrol' kan inzetten waar nodig. Daar de mentale weerbaarheid en de grenzen van elk teamlid hierin individueel anders zijn. 

Des te belangrijker dat je je leiderschapsstijl aanpast naar het individu en hierin ook jouw coachende rol kan opnemen om jouw team mentaal te ondersteunen, luisterend oor te bieden en empathie te tonen voor hun persoonlijke uitdagingen. 


​ Veerkracht stimuleren

Veerkracht en wendbaarheid zijn vandaag onmisbaar in een wereld vol verandering en continue uitdaging. Deze blog heeft jou ​hopelijk geïnspireerd hoe je deze verandering kan omarmen, open communicatie kan stimuleren en innovatief denken kan bevorderen in jouw team om samen de dagelijkse uitdagingen succesvol aan te pakken. Diversiteit in teams blijft cruciaal om elkaar dagelijks uit te dagen en te inspireren, terwijl welzijn, met een focus op coachend leiderschap, de mentale weerbaarheid versterkt.  
Als ervaren coach help ik je om leiderschap te versterken en concrete strategieën te implementeren. Ontdek hoe we samen kunnen bouwen aan een team dat gedijt op verantwoordelijkheid en autonomie. 

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend gesprek!

Leiderschap 2.0: De kracht van 'Ownership' in jouw team